Torp Farm

Produkter

Våra produkter består av yoghurt och fil som vi producerar av gårdens egen mjölk. På beställning pastoriserar vi även mjölk för den som önskar.

Alla våra produkter är ekologiska och KRAV certifierade.